Copyright ⓒ 2017 Yang Jung Eun All Rights Reserved.

Sticky Pot
스티키팟

빈티지모던펍 스티키팟 브랜딩
산학프로젝트 디렉팅

빈티지모던펍 Sticky Pot (스티키
팟)의 런칭을 위한 브랜딩 작업을 이
화여자대학교 시각디자인 4학년 학
생들와 산학 프로젝트로 진행, 작업
과정을 디렉팅 하였다. 펍의 컨셉부
터 BI, 인테리어, 그외 어플리케이
션 등을 사측과 의견을 나누며 함께
진행하였고. 현재 신촌기차길에 오
픈하였다.

주소 : 서울특별시 서대문구 대현동
104-1 2층 스티키팟

2015

 
BI
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_[sticky pot] logo color-수정최종_1.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_[sticky pot] logo_1.jpg
 
brand color
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_[sticky pot] logo color.jpg
 
menu
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_[sticky pot] menu1.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_FullSizeRender.jpg
 
interior
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_IMG_3191.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_IMG_3243.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-42_IMG_3190.jpg