Copyright ⓒ 2017 Yang Jung Eun All Rights Reserved.

[緣 : You]
- BGM : 'YOU' by Nils Frahm

2014년 2월 암웨이미술관 전시

[緣:You] 설치 작품의
실크스크린 color 작업

2014

 

[緣:You] - R1+R2+R3
Silkscreen
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-25_yang-you-c(2014)_r.png
 

[緣:You] - L1+L2+L3
Silkscreen
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-25_yang-you-c(2014)_l.png